Mitsubishi-led consortium to buy Eneco for €4.1bn

Mitsubishi share price