VARTA Storage provides energy stabilising system to Kythnos

Kythnos
VARTA Storage install five pulse neo systems on the Greek island of Kythnos. Credit: Roman Klementschitz