Hadong Coal-Fired Power Plant  • Hdong coal power plant
  • Hadong units 1 & 2 under construction
  • Hadong units 5 & 6 under construction