Jiangsu Xiangshui Offshore Wind Farm

Jiangsu Xiangshui Offshore Wind Farm is located in Xiangshui County in Jiangsu. Image: In public domain