Kymijärvi Biomass CFB Gasifier

2
Kymijärvi biomass CFB (Circulating Fluidised Bed) gasifier.