Kymijärvi Biomass CFB Gasifier

Kymijärvi biomass CFB (Circulating Fluidised Bed) gasifier.