Yanbu III Power Plant

Yanbu Phase III is the world’s biggest oil-fired power plant under construction. Credit: SEPCO III.  • Yanbu III
  • Yanbu III
  • Yanbu III
  • Yanbu III