Yangjiang Nuclear Power Plant, Guangdong Province

1l-Image—Yangjiang-Nuclear-Power-Plant
The 6GW Yangjiang nuclear power plant is China’s biggest nuclear power project. Credit: China General Nuclear Power.